Bewindvoering Zoetermeer

Openstaande schulden leidt tot veel stress en spanning. Door een passende oplossing te vinden kan u weer perspectief krijgen op de toekomst. Onze bewindvoerders kunnen u helpen.

Over Bewindvoering Zoetermeer

Het is vaak niet zichtbaar, maar vele mensen in Zoetermeer hebben moeite met de financiën. Dit kan vele oorzaken hebben, zoals een scheiding, overlijden of werkloos raken. Schulden zijn snel gemaakt, maar helaas niet makkelijk weg te werken. Doordat vele mensen dit ervaren hebben wij Bewindvoering Zoetermeer opgericht zodat wij de lokale mensen kunnen bijstaan in een moeilijke tijd. Onze bewindvoering is al jaren gespecialiseerd op het voeren van een effectief bewind, en zorgt ervoor dat een passende oplossing gevonden wordt voor de huidige problemen.

Onze Bewindvoerders

Al onze bewindvoerders voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld vanuit de rechtbank en de branchevereniging. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste zorg en ondersteuning. Doordat wij een persoonlijke aanpak hanteren kunnen we u garanderen dat wij een kwalitatieve service verlenen. Door een goede samenwerking met de bewindvoerder wordt het beste uit de mogelijkheden gehaald om zo snel mogelijk weer financieel onafhankelijk te worden.

Wordt direct geholpen

Heeft u problemen met uw financiën? Wanneer u het onderstaande formulier invult zal een medewerker direct contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden. Uiteraard kunt u ons ook bereiken op 085-301 2203.

De Taken

Beheren

Wanneer u onder bewind staat zullen wij uw geld beheren. Dit houdt in dat wij uw vermogen beschermen tegen mogelijke tegenvaller maar ook schuldeisers of slimme verkopers. Wij zijn verantwoordelijk dat uw bankzaken goed geregeld zijn. Al met al behartigen wij uw financiële belangen, en zorgen ervoor dat uw geld veilig wordt gesteld.

Administreren

Wanneer u onder bewind staat zullen wij alle zaken voor u administreren. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Omdat wij gebruik maken van specifieke softwaresystemen zijn wij in staat een goed schuldenoverzicht te maken, en alle vaste lasten te inventariseren zodat er geen verassingen komen.

Schuldhulp

Wanneer u schulden heeft gaan wij gezamenlijk met u kijken naar een passende oplossing. De bewindvoerder zal een afbetalingsplan maken met de schuldeisers, zodat u nog steeds een degelijk leven kan leiden maar dat ook de vorderingen worden afbetaald. Wanneer u het niet kan aflossen begeleiden wij naar een schuldhulpverleningstraject waar kwijtschelding aangevraagd wordt.

Mensen Geholpen

Onderbewindgestelden in Nederland

Onze Werkwijze

w

Telefonisch contact

U kunt ons formulier invullen, of bel ons gerust even op. Wij zullen gezamenlijk bespreken waar u tegenaan loopt en of bewindvoering inderdaad een optie voor u is. Vervolgens gaan we kijken wanneer we een afspraak met u kunnen inplannen. Wij begrijpen dat u graag snel en afspraak zou willen maken, wij doen altijd ons best om dit zo spoedig mogelijk met u te bespreken. Eenmaal een datum geprikt dan komen wij op de desbetreffende tijd en datum bij u langs.

Persoonlijk Gesprek

Wij komen in principe bij u thuis langs, tenzij u gelieve op ons kantoor wilt komen. Onze voorkeur gaat uit om bij u thuis langs te komen aangezien wij hierdoor een goede indruk van u en uw situatie kunnen krijgen. De bewindvoerder is er om uw belangen te behartigen. Tijdens het gesprek zullen de mogelijkheden voor bewindvoering besproken worden, en kijken of het goed bij u past. Vervolgens zullen de formulieren ingevuld worden.

Aanvraag Indienen

Eenmaal alle gegeven aanwezig zullen we, wanneer u akkoord gaat, het verzoek indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal zich buigen over het verzoek en bekijken of het inderdaad noodzakelijk is om u onder bewind te stellen. Mogelijk wordt er een hoorzitting ingepland. Eenmaal het bewind uitgesproken zal er een beschikking worden opgemaakt dit is het bewijsstuk vanuit de rechtbank dat het bewind is uitgesproken.

/

i

Ontvangen Beschikking

Wanneer het bewind is uitgesproken zal de beschikking door de rechter worden opgesteld. Wanneer de beschikking is ontvangen gaan wij gelijk bezig om alles zo snel mogelijk in orde te maken, de beschikking geeft on hiervoor de rechtelijke macht. Hierbij kunt u denken aan het aanschrijven van de partijen waar u financiële relaties mee heeft.

Ontvangen Bankrekeningen

Het eerste wat de bewindvoerder van Bewindvoering Zoetermeer voor u zal doen wanneer u onder bewind staat is nieuwe bankrekeningen aan te vragen. Wij zullen een beheerrekening en leefgeldrekening voor u openen. Op de beheerrekening zullen alle inkomsten komen en vaste lasten betaald worden. Op de leefgeldrekening wordt wekelijks of maandelijks een bedrag gestort. Dit is het bedrag dat u vrijuit kunt besteden, maar ook zeker weet dat alle vaste lasten betaald worden.

l

Aanschrijven Instanties

Wanneer eenmaal de bankrekeningen zijn aangevraagd kan het bewind opgestart worden. Wij zullen alle bekende instanties en gemeente Zoetermeer in kennis stellen dat wij op het moment verantwoordelijk zijn voor de financiën. Vervolgens zullen wij ervoor zorgen dat alle inkomsten en vaste lasten vanuit de beheerrekening wordt gedaan. Tevens onderhouden wij ook het contact met mogelijke schuldeisers. Wij merken dat meeste mensen bewindvoering ervaren als rust en stabiliteit.

Een streep door de rekening halen

Een streep door de rekening halen betekent dat iemand iets kwijtgescholden wordt. Dit kan van pas komen wanneer u openstaande schulden heeft, maar welke schuldeiser doet dat nou? Een bewindvoerder kan u hierbij helpen, neem contact met ons op om te praten over de mogelijkheden.

Schuldhulpverlening en het CJIB

Mogelijk dat u zich al heeft aangemeld voor schuldhulpverlening, maar dat u afgewezen bent omdat uw schulden niet ¨ten goede trouw¨ zijn gemaakt. Dit kan tot een erg vervelende situatie leiden omdat u niet weet waar u nu kan aankloppen. Wij merken dat veel mensen hiermee te maken krijgen, en een simpele uitleg is ook niet aanwezig.

Het CJIB, ookwel centraal justitieel incassobureau, is de incassobureau van de overheid voornamelijk gespecialiseerd op strafeisen en boetes. Wanneer u te snel rijdt krijgt u een boete van hen.

Een strafboete van het CJIB kan tot grote consequenties leiden. Wanneer u een openstaande vordering hebt kan het zijn dat u gegijzeld wordt en in hechtenis geplaast wordt. Dit is in principe 250 euro per dag van het bedrag. De boete blijft na de tijd nog steeds open staan, deze zal dus niet kwijtgescholden worden wat het vroeger wel was.

MSNP en WSNP

Wanneer u gebruik wilt maken van schuldhulpverlening dan mag u in principe geen CJIB boetes hebben. Hierdoor is het van belang dat deze als eerst worden ingelost. Eenmaal ingelost kan u dat wel aanvragen. Zorg er daardoor voor dat u genoeg geld aanwezig hebt om dit in te lossen, en probeer hier hard voor te werken. De rechter zal namelijk geen WSNP uitspreken wanneer u niet aan uw gerechtelijke verplichtingen hebt voldaan.

Een bewindvoerder kan vaak meer regelen met overheidsinstanties dan de persoon zelf, dit komt omdat wij uw budget zullen beheren en meer inzichteljk hebben wat in de toekomst daadwerkelijk haalbaar is.

Eric

Eric

Bewindvoerder

Eric is een bewindvoerder binnen ons bedrijf. Hij is gespecialiseerd in schulden bewinden. Zijn doelstelling is om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor de openstaande schulden zodat u weer rust & stabiliteit ervaart.

Contact

U kunt ook direct contact met ons opnemen om te praten over de mogelijkheden, dat kunt u zowel telefonisch, per email of vul ons contact formulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

085-301 2203

(Ma-Vr 8.00-18.00)

Onze Blog

Wij proberen onze blog regelmatig bij te houden om de inwoners van Emmen te voorzien van informatie. Het is altijd een goede stap om uw problemen zelf op te lossen. Wanneer u het lastig vindt om dit zelf te doen, of wanneer u hierbij ondersteuning nodig heeft staat Bewindvoering Emmen uiteraard voor u klaar.

Effectief geld sparen

U denkt eraan om een spaarpotje op te bouwen. Dit is voor velen bedoeld voor de lastigere tijden in het leven. Bijvoorbeeld wanneer de auto kapot gaat of gewoon een appeltje voor de dorst wanneer u met pensioen wilt gaan. Ook wordt er regelmatig gespaard voor een leuke vakantie. Helaas lopen vele mensen er tegenaan dat ze het geld al hebben uitgegeven wanneer ze er gebruik van willen maken. Om er toch voor te zorgen dat u effectief spaart kan het van pas komen dat u hier gerichte stappen in onderneemt. U moet een goed toekomstperspectief houden om ervoor te zorgen dat u uw doelen gaat...

De Beschikking is binnen, wat nu?

U heeft een hoorzitting gehad, of alle documentatie is opgestuurd naar de rechtbank en opeens ontvangt u ee brief vanuit de rechtbank met grote letters Beschikking. Dit is een belangrijke stap voor de bewindvoering omdat het de rechter het nu heeft uitgesproken en dit geeft de bewindvoerder de mogelijkheid om uw belangen te behartigen. Het eerste wat de bewindvoerder voor u zal doen is het aanvragen van de bankrekeninge. Er worden twee bankrekeningen voor u geopend, de beheerrekening en de leefgeldrekening. Uw contactpersoon zal zorgen dat alle inkomsten en uitgaven vanuit de beheerrekening...

De hoorzitting voor bewind

Wanneer u een verzoekschrift hebt ingediend kan het voorkomen dat u voor moet komen bij de rechtbank. U krijgt hiervan ruim van te voren een uitnodiging om op een specifieke datum en tijdstip aanwezig te zijn. De bewindvoerder krijgt dezelfde uitnodiging. Niet alle rechtbanken plannen een hoorzitting. Het kan voorkomen dat dit niet gebeurd en dat het op dossier wordt afgedaan wanneer het duidelijk is dat er overwegende redenen zijn om het op afstand te doen. Naar de rechtbank Zorg ervoor dat u goed op tijd aanwezig bent bij de rechtbank. Het kan soms voorkomen dat verkeer of wegwerkzaamheden...

Voorbereiding op de aanmelding

Wanneer u onder bewind wilt staan zal u zichzelf bij een bewindvoerder aanmelden. Één van de eerst vragen die de bewindvoerder aan u zal vragen is of u onder bewind wilt staan vanwege lichamelijke of problematische schuld. Er zit namelijk een wezelijk verschil in deze twee verschillende typen bewind. Bij problematische schuld zijn er additionele formulieren nodig om in te vullen. Bij lichamelijke of mentale bewindvoering hebben wij ondersteunende documenten nodig vanuit een zorginstelling of familie. Bij problematische schuld hebben wij een idee nodig wat het bedrag is dat openstaat. Het is...

Een auto met bewindvoering

Vaak horen wij mensen praten die ons vertellen dat ze een auto hebben en vanwege deze reden niet gebruik willen maken van bewindvoering. Ze hebben toch oplopende schulden maar willen de auto niet weg doen. De auto niet weg doen kan grote consequenties voor u hebben. Wanneer u werkt of een medische aandoening hebt kan het zomaar voorkomen dat een auto noodzakelijk is. Hoe zou u anders uw schulden af kunnen betalen wanneer u in het ziekenhuis ligt of wanneer u niet meer kan werken. Hiervoor is dus ook een uitzondering op de regel. Wanneer u de auto heeft zonder een (gegronde) reden dan kan het...