Wanneer u onder bewind wilt staan zal u zichzelf bij een bewindvoerder aanmelden. Één van de eerst vragen die de bewindvoerder aan u zal vragen is of u onder bewind wilt staan vanwege lichamelijke of problematische schuld. Er zit namelijk een wezelijk verschil in deze twee verschillende typen bewind. Bij problematische schuld zijn er additionele formulieren nodig om in te vullen. Bij lichamelijke of mentale bewindvoering hebben wij ondersteunende documenten nodig vanuit een zorginstelling of familie. Bij problematische schuld hebben wij een idee nodig wat het bedrag is dat openstaat. Het is van belang dat u deze zaken goed voor ogen hebt, anders kan het namelijk voorkomen dat het langer zal duren voordat het bewind uitgesproken wordt. Dit is vervelend voor u maar ook voor de bewindvoerder. Wij zouden graag snel bezig willen gaan.

Persoonlijk gesprek

De bewindvoerder komt, in principe, altijd persoonlijk bij u thuis langs. Hier kan afgeweken van worden wanneer hier zwaar wegende redenen voor zijn. Wanneer de bewindvoerder bij u thuis langs komt is het altijd voor ons van belang dat er een klik is tussen u en de bewindvoerder. U bent namelijk voor een zekere tijd aan elkaar verbonden, en gezamenlijk gaan jullie kijken naar een oplossing. Het verzoek aan de bewindvoerders zijde is dat u de volgende zaken alvast klaar legt zodat wel snel een inzicht krijgen in uw persoonlijke situatie.

  • Huurcontract / Hypotheek overeenkomst
  • Loonstrookes / Uitkeringspecificatie
  • Zorgpolis
  • (wanneer aanwezig) Openstaande schulden
  • ID kaart

Deze gegevens hebben wij nodig om het bewind naar behoren uit te kunnen voeren en om het verzoekschrift voor de rechtbank in orde te maken. Vervolgens gaat u gezamenlijk met de bewindvoerder de documentatie invullen. De bewindvoerder zal zorg dragen dat dit wordt verstuurd naar de rechtbank.